Yükleniyor
Üniformalar, Madalya ve Nişanlar

Silah koleksiyonu dışında Çanakkale Muharebeleri’nde kullanılan üniformalar ve üniformanın ayrılmaz parçaları olan düğme, kemer ve kalpaklar da koleksiyonumuzun diğer parçalarını oluşturmaktadır. Türk subaylarına yabancı devletler tarafından verilen madalya ve nişanlar, koleksiyonumuza ayrı bir değer katmaktadır.

ÜNİFORMALAR

Müze koleksiyonundaki üniformaları, üniformayı oluşturan parçalarıyla birlikte ele almak gerekmektedir. Bunlar apoletler, üniforma düğmeleri, üniforma kemeri ve kalpaklardan oluşmaktadır. Müzenin kuşkusuz en değerli parçalarından biri, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün el yazısının bulunduğu mantar şapkadır. Yazıda Osmanlıca “Elli Yedinci Alay'ın Üçüncü Tabur'u tarafından 4-5/3/1331 gecesi yapılan keşif sırasında ele geçirilmiştir. 19’uncu Tümen Komutanı M. Kemal” ibaresi bulunmaktadır. 

Diğer önemli parçalar ise Çanakkale Muharebeleri esnasında Kirte’de şehit düşen Üsteğmen Hasan Tahsin’e ait tören üniforması, bu üniformaya ait apoletler, kılıç kemeri, kalpak ve şapkalar ile Şehit Üsteğmen Hasan Hulusi Efendi’ye ait kılıç ve yemek kabıdır. 

MADALYA VE NİŞANLAR

Müze koleksiyonu I. Dünya Savaşı Harp Madalyası, İstiklal Madalyası, yabancı devletler tarafından Türk subaylarına verilmiş madalyalar, 19’uncu yüzyıla ait sadakat, liyakat, cesaret ve üstün hizmetlerden dolayı verilmiş madalya, nişanlar ile alaylara verilmiş zafer kurdelalarından oluşmaktadır.

I’inci Dünya Savaşı Harp Madalyası, çoğunlukla Çanakkale Harp madalyası olarak bilinmekle birlikte, aslında I’inci Dünya Savaşı’nda açılmış tüm cephelerde savaşan askerlere gösterdikleri kahramanlık ve yararlılıkları sebebiyle verilmiş madalyadır.