Yükleniyor
Tarihçe

 Çanakkale Deniz Müzesi;  Çanakkale il merkezinde 1915 Deniz ve Kara Savaşları'nın anlatımına yönelik bir bilgilendirme kompleksinin bulunmaması  nedeniyle bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar sonucunda 18 Mart 1915 Deniz Zaferinin 67. yıl kutlama programı kapsamında kurulmuştur.

Çimenlik Kalesi'nde mevcut top koleksiyonuna ilave olarak, gönüllülerden oluşturulan bir ekip tarafından savaş alanlarında yüzey taraması yapılmış; komutanlık arşivleri ve envanterleri taranmış, özel kişi ve kuruluşlardan bağışlanan malzemelerin bir araya getirilmesiyle de bu koleksiyon zenginleştirilmiştir.

Müze sergi kurgusu 2000 yılında  yeniden ele alınarak çağdaş müzecilik kriterleri içinde kurgulanmıştır. Buna paralel olarak hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda çalışmalara devam edilmektedir.

Müze bünyesinde oluşturulan kitaplık 2002 yılında Çanakkale İhtisas Kütüphanesi olarak düzenlenmiş, 2003 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı emriyle ihtisas alanındaki tüm dökümanları toplayacak şekilde çalışmalara başlanmış ve döküman tedarikine devam edilmektedir.

22 Ağustos 2003 tarihinde 25207 sayılı Resmi Gazete'de Askeri Müzeler Yönetmeliğine  Askeri Müze Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı adı ile ilave edilerek  1’inci sınıf Askeri Müzeler statüsüne alınmıştır. 

Gölcük Tersanesi tarafından orijinaline uygun olarak inşa edilen TCG Nusret (N-16) 8 Mart 2011 tarihinde müzemizde hizmet vermeye başlamıştır.

Atatürk’ün tenezzüh teknesi olarak kullandığı ACAR Motoru da 18 Nisan 2018 tarihinden itibaren müzemizde sergilenmeye başlamıştır.