Yükleniyor
Tarihçe

Çanakkale Deniz Müzesi; Çanakkale il merkezinde 1915 Deniz ve Kara Muharebeleri’nin anlatımına yönelik bir bilgilendirme kompleksinin bulunmaması nedeniyle bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar sonucunda 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin 67. yıl kutlama programı kapsamında kurulmuştur.

Çimenlik Kalesi'nde mevcut top koleksiyonuna ilave olarak muharebe alanlarında yüzey taraması yapılmış, komutanlık arşivleri ve envanterleri taranmış, özel kişi ve kuruluşlardan bağışlanan malzemelerin bir araya getirilmesiyle de bu koleksiyon zenginleştirilmiştir.

Müze bünyesinde oluşturulan kitaplık, 2002 yılında Çanakkale İhtisas Kütüphanesi olarak düzenlenmiştir.

Müze sergileme alanları 2021 yılında yeniden ele alınarak çağdaş müzecilik kriterleri içinde kurgulanmıştır. Hazırlanan uygulama projeleri doğrultusunda çalışmalara devam edilmektedir.