Yükleniyor
Muavenet-i Milliye Sergi Salonu

162 m2’lik bir salondur ve iklimlendirmesi mevcuttur.