Yükleniyor
Ateşli Silah Koleksiyonu

TOPLAR

Ateşli silah koleksiyonumuzun en büyük kısmını toplar oluşturmaktadır. Müze koleksiyonumuzda 118 adet top bulunmaktadır.

Müzemizde sergilenen toplar, Osmanlı Devleti döneminde imalatı yapılan toplardan Cumhuriyet’in ilanı sonrası dönemde satın alınan toplara kadar uzanan bir kronolojiyi içermektedir.

Çanakkale Muharebeleri’nde İtilaf Kuvvetleri tarafından kullanılan toplar arasında yer alan Fransız, 1884 model Bourges yapımı 24 cm’lik top ve top arabaları ile 1878 ve 1913 model 10.5 cm’lik Schneider sahra topları açık sergi alanlarında sergilenmektedir.

Cumhuriyet dönemi sonrası toplar arasında ise, Almanya’dan satın alınan 7,5 cm’lik 1937 model dağ ve sahra topları ile 1941 yapım 5,5 cm çapındaki İngiliz tanksavarlar bulunmaktadır.

Çimenlik Kalesi sur duvarında 18 Mart 1915 tarihinde İngiliz HMS Queen Elizabeth Zırhlısı tarafından atılmış ve duvar içerisinde patlamadan kalmış olan 38’lik top mermisi ile kalenin 2. katında mevcut duvara saplı şarapnel parçaları ziyaretçilerimize tarihte çıktıkları bu yolculukta eşlik eden etkileyici objelerdir.

TÜFEKLER (PİYADE/SÜVARİ)

Tüfek koleksiyonunun en erken modelleri 18’inci yüzyıl çakmaklı tüfekleri ve 19’uncu yüzyıl kapsüllü Osmanlı karabinalarıdır.

Müzemizde, Çanakkale Muharebeleri’nde Türkler tarafından kullanılan 1887, 1888, 1890, 1893, 1903 ve 1905 model Alman yapımı Mauser tüfekleri başta olmak üzere 1891 model Rus Mosin-Nagant, İtilaf Kuvvetleri tarafından kullanılan İngiliz Lee-Enfield ile Fransız Lebel ve Berthier ile Avusturya yapımı Mannlicher marka tüfekler sergilenmektedir.

MAKİNELİ TÜFEKLER

Koleksiyonumuzda 1907 modelden başlayıp 1953 modele kadar geniş bir tarihi süreci kapsayan Alman, İngiliz, Amerikan, Fransız, İtalyan, Avusturya, Rus menşeli ağır ve hafif makineli tüfek ve makineli tabancalar bulunmaktadır.

I. Dünya Savaşı'nda Türkler ve Almanlar tarafından kullanılan Avusturya yapımı 1907/12 model su soğutmalı Schwarzlose ağır makineli tüfeği, 1910 model Rus Maxim Makineli Tüfeği, Amerikan yapımı 1919 model Browning ve İngiliz 1909 model Hotchkiss Portable Mark 1 makineli tüfekleri ile II. Dünya Savaşı döneminde Almanya’dan alınan MG 42 makineli tüfeği ve Bergmann makineli tabancaları bunlara örnektir.

TABANCALAR

Müzemiz koleksiyonunda mevcut tabancaları makineli tabanca ve toplu tabanca olarak iki grupta sınıflamak mümkündür. Makineli tabancalar, ağırlıklı olarak yakın döneme ait olup Amerikan UD M 42 ve Alman MP 40 marka tabancalardan oluşmaktadır. Toplu tabancaların dönemleri ise daha eskilere dayanmaktadır. 19’uncu yüzyıl Avusturya yapımı toplu tabancalar da sergi düzeni içerisinde yerlerini almaktadır.

Koleksiyonumuzda 18’inci yüzyıl Osmanlı Balkan Bölgesi çakmaklı tabancalarının yanı sıra kapsüllü ve iğneli mekanizmalı tabancalar bulunmaktadır. Belçika yapımı kapsüllü tabanca, 1873 model Avusturya yapımı Gasser ve Amerikan yapımı 1872 model Smith Wesson  tabancalar  da sergi düzeninde yerini almaktadır.

Müzemizin görülmeye değer tabancalarından bir diğeri ise I. Dünya Savaşı’nda subayların standart tabancalarından biri olan Alman 1896 model kasalı Mauser marka tabancadır. Bu tabancanın ahşap kutusu aynı zamanda dipçik görevi görmektedir.

MAYINLAR

Müzemizde yer alan mayınlar dönemsel özelliklere göre çeşitlilik göstermektedir. Çanakkale Muharebeleri’nde kullanılan Türk ve İngiliz mayınlarından 20’nci yüzyıl sonlarında Türk Ordusu’nun kullanmış olduğu mayınlara kadar çeşitli mayın tipleri bulunmaktadır.

Müzede dikkat çeken mayınlar kalenin 1. katında sergilenen patlamış gerçek mayın ile Binbaşı Nazmi Bey Resim ve Sergi Salonu’nun önündeki patlamış Türk ve İngiliz mayınlarıdır.

TORPİDOLAR

Torpidolar içerisinde tarihte üstlendiği rol açısından belki de en önemli ve dikkat çekicisi, Muavenet-i Milliye Muhrip’ine ait torpido kovanıdır. Donanma Cemiyeti tarafından halktan toplanılan bağışlarla yaptırılan Muavenet-i Milliye Gemisi 13 Mayıs 1915 tarihinde, Morto Koyu’nda 3 torpido atarak İngiliz Zırhlısı Goliath’ı batırmasıyla tarihe adını yazdırmıştır. Muavenet-i Milliye Gemisi’nin 3 torpidosundan birinin kovanı kalenin 2. katında sergilenmektedir. Bu tarihlerde Çimenlik ve Kilitbahir’de kıyıya yerleştirilmiş seyyar torpidolara ait kovanlardan biri de müze bahçesinde sergilenmektedir.